Helpende gesprekken vanuit zingeving

Bij stress en burnout

Het is nooit het ding zelf dat je gespannen maakt of een akelig gevoel bezorgt. Je lijdt door het irreële verhaal dat je ervan maakt in je hoofd en de oordelen die je erover hebt’, zei de Griekse filosoof Epictetus al in de oudheid.

‘Dus als je ernaar verlangt je beter te voelen, zoek dan de mogelijkheden daarvoor in het vormen van andere gedachten. Op het ding of de situatie heb je vaak geen invloed, wel op je eigen opvattingen erover.’

Wat houdt een gesprek in?

Als jij met mij in gesprek zou zijn, verkennen we dan ook op de eerste plaats je denkbeelden. Klopt het met de werkelijkheid (‘werkt’ het zo?) wat je denkt, is het ‘waar’, schat je de situatie reëel in?

Anders gezegd: heeft en geeft het zin wat je denkt? Hoe kun je leren zingevend te denken en met innerlijke rust tot passende actie over te gaan in situaties waarmee jij aanhoudend moeite hebt en die voor jou belangrijk zijn?

Voor jou?

Bestaat er voor jou op dit ogenblik een concrete situatie waarop jij een antwoord zoekt en voel je je aangesproken door mijn benadering, dan kun je veel aan een gesprek hebben.

Maar ook zonder situatie, als je meer vanuit persoonlijke interesse in mijn filosofie van zingeving graag eens met mij zou praten, ben je van harte welkom.

Kijk op deze pagina naar een uitgewerkt voorbeeld uit de praktijk en zie welke inzichten kunnen helpen. ***