Helpende gesprekken vanuit zingeving

 

Bij stress en burnout

 

Het is nooit het ding zelf dat je gespannen maakt of een akelig gevoel bezorgt. Je lijdt door de irreële gedachten die je erover hebt en je eigen oordelen’, zei de Griekse filosoof Epictetus al in de oudheid.

‘Dus als je ernaar verlangt je beter te voelen, zoek dan de mogelijkheden daarvoor in het vormen van andere gedachten. Op het ding of de situatie heb je vaak geen invloed, wel op je eigen opvattingen erover.’

Van harte welkom op mijn website, beste bezoeker. Als jij interesse hebt en met mij in gesprek zou gaan, wat houdt dat dan in? Geïnspireerd op de uitspraak van Epictetus hierboven verkennen we op de eerste plaats je denkbeelden. Klopt het met de werkelijkheid (‘werkt’ het zo?) wat je denkt, is het ‘waar’, schat je de situatie reëel in?

En in het verlengde daarvan: heeft en geeft het zin wat je denkt? Kun jij zingevend denken en met innerlijke rust tot passende actie overgaan in situaties waarmee jij aanhoudend moeite hebt en die voor jou belangrijk zijn?

Bestaat er op dit ogenblik een concrete situatie in de praktijk waarop jij (in denken, handelen en gedrag) een antwoord zoekt en voel je je aangesproken door mijn benadering, dan kun je veel aan een gesprek hebben.

Maar ook zonder actuele situatie, als je meer vanuit persoonlijke interesse in mijn filosofie van zingeving graag eens met mij zou praten, ben je van harte welkom.

Kijk op deze pagina naar een uitgewerkt voorbeeld en zie welke inzichten kunnen helpen. ***