Helpende gesprekken vanuit zingeving bij stress en burnout

 

Duurzaam vrij van onnodige stress door inzicht

 

Het is nooit het ding zelf dat je gespannen maakt of een akelig gevoel bezorgt. Je lijdt door de irreële gedachten die je hebt over de zaak en je eigen oordelen’, zei de Griekse filosoof Epictetus al in de oudheid.

‘Dus als je ernaar verlangt je beter te voelen, zoek dan de mogelijkheden daarvoor in het vormen van andere gedachten. Op het ding of de situatie heb je vaak geen invloed, wel op je eigen opvattingen erover.’

Van harte welkom op mijn website, beste bezoeker. Als jij interesse hebt en met mij in gesprek zou gaan, wat houdt dat dan in? Geïnspireerd op de uitspraak van Epictetus hierboven verkennen we op de eerste plaats je denkbeelden. Klopt het met de werkelijkheid (‘werkt’ het zo?) wat je denkt, is het ‘waar’, schat je de situatie reëel in? Om vervolgens te komen tot antwoorden op de vraag: hoe kun je met meer wijsheid kijken naar situaties in de praktijk waarmee jij aanhoudend moeite hebt en daarin met innerlijke rust tot passend handelen overgaan?

Bestaat er op dit ogenblik een concrete situatie waarop jij (in denken, handelen en gedrag) een antwoord zoekt en voel je je aangesproken door mijn benadering, dan kun je veel aan een gesprek hebben.

Maar ook zonder actuele situatie ben je van harte welkom, als je graag eens met mij zou praten meer vanuit persoonlijke of beroepsmatige interesse in de (filosofische) achtergronden van mijn werk.

Kijk op deze pagina naar een praktijkvoorbeeld en zie welke inzichten je bijvoorbeeld kunnen helpen. ***